×
میز کار   پروفایل  

مطالب مشاوره ای

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: دسته بندی
مقدار جستجو: عمومی
موارد یافت شده: 196

ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت مدارس نمونه دولتی 1404-1403

ثبت نام آزمون تکمیل ظرفیت مدارس نمونه دولتی 1404-1403

جزئیات برگزاری و توزیع کارت‌ نوبت دوم کنکور اعلام شد

جزئیات برگزاری و توزیع کارت‌ نوبت دوم کنکور اعلام شد

اطلاعیه اعلام زمان برگزاری، نحوه‌ دریافت کارت‌ و محل رفع‌نقص کارت شرکت در آزمون سراسری‌ سال 1403 (نوبت دوم)

اطلاعیه اعلام زمان برگزاری، نحوه‌ دریافت کارت‌ و محل رفع‌نقص کارت شرکت در آزمون سراسری‌ سال 1403 (نوبت دوم)

نتیجه خوب در کنکور می‌خواهید؟ زمان را مدیریت کنید

نتیجه خوب در کنکور می‌خواهید؟ زمان را مدیریت کنید

دو روش مهم مطالعه برای روز قبل از امتحان

دو روش مهم مطالعه برای روز قبل از امتحان

10نکته مهم پیرامون توجه به معدل

10نکته مهم پیرامون توجه به معدل

1 2 ... 33
image
image
image
image