فروشگاه

دخترانه (دبستان،متوسطه1)محل برگزاری آموزشگاه سلاله آزادگان(21 بهمن )

دخترانه (دبستان،متوسطه1)محل برگزاری آموزشگاه سلاله آزادگان(21 بهمن )

ادامه مطلب 11 دی 1401
پسرانه(دبستان،متوسطه1،متوسطه2) محل برگزاری آموزشگاه پژوهندگان علم گلشهر(21بهمن )

پسرانه(دبستان،متوسطه1،متوسطه2) محل برگزاری آموزشگاه پژوهندگان علم گلشهر(21بهمن )

ادامه مطلب 11 دی 1401
دخترانه محل برگزاری مجتمع آموزشی پژوهش (21بهمن)

دخترانه محل برگزاری مجتمع آموزشی پژوهش (21بهمن)

ادامه مطلب 11 دی 1401
پسرانه فردیس محل برگزاری دبیرستان غیردولتی صدردانش(21بهمن)

پسرانه فردیس محل برگزاری دبیرستان غیردولتی صدردانش(21بهمن)

ادامه مطلب 11 دی 1401
پسرانه (کنکور و هنرستان) محل برگزاری هنرستان شهید صدوقی(21 بهمن)

پسرانه (کنکور و هنرستان) محل برگزاری هنرستان شهید صدوقی(21 بهمن)

ادامه مطلب 11 دی 1401
دخترانه (کنکور و متوسطه 2) محل برگزاری هنرستان دخترانه هفده شهریور(21بهمن)

دخترانه (کنکور و متوسطه 2) محل برگزاری هنرستان دخترانه هفده شهریور(21بهمن)

ادامه مطلب 11 دی 1401
پسرانه (دبستان،متوسطه1،متوسطه2) محل برگزاری آموزشگاه پژوهندگان علم آزادگان(21بهمن)

پسرانه (دبستان،متوسطه1،متوسطه2) محل برگزاری آموزشگاه پژوهندگان علم آزادگان(21بهمن)

ادامه مطلب 10 دی 1401

آزمون سوم

19,590,000ریال
افزودن به سبد خرید
آزمون سوم

آزمون سوم

ادامه مطلب 28 شهریور 1401

آزمون چهارم

19,590,000ریال
افزودن به سبد خرید
آزمون چهارم

آزمون چهارم

ادامه مطلب 28 شهریور 1401

آزمون پنجم

19,590,000ریال
افزودن به سبد خرید
آزمون پنجم

آزمون پنجم

ادامه مطلب 28 شهریور 1401

آزمون ششم

19,590,000ریال
افزودن به سبد خرید
آزمون ششم

آزمون ششم

ادامه مطلب 28 شهریور 1401

آزمون هفتم

21,470,000ریال
افزودن به سبد خرید
آزمون هفتم

آزمون هفتم

ادامه مطلب 28 شهریور 1401
image
image
image
image