×
میز کار   پروفایل  

مراکز

استعدادهای درخشان شهید سلطانی چهار متوسطه 2 پسرانه
استعدادهای درخشان شهید سلطانی سه متوسطه 2 پسرانه
استعدادهای درخشان شهید سلطانی یک متوسطه 2 پسرانه
استعدادهای درخشان فرزانگان چهار متوسطه 2 دخترانه
بن تخفیف آزمون ویژه مدرسه قلم چی
پیش ثبت نام سال تحصیلی 1403
دولتی شهید ثانی متوسطه دوم دخترانه
دولتی شهید صدر متوسطه دوم دخترانه
شاهد شهید پناهی متوسطه 2 پسرانه
شاهد عصمت متوسطه 2 دخترانه
غیر انتفاعی پردیس متوسطه دوم دخترانه
غیر انتفاعی پژوهان گوهردشت متوسطه 1 پسرانه
غیر انتفاعی پژوهندگان علم فردیس متوسطه2 پسرانه
غیر انتفاعی پژوهندگان علم گوهردشت دهم و یازدهم پسرانه
غیر انتفاعی پژوهندگان علم گوهردشت کنکور پسرانه
غیر انتفاعی ستاره صبح متوسطه اول دخترانه
غیر انتفاعی شمیم فردوس دوازدهم پسرانه
غیر انتفاعی شمیم فردوس دهم پسرانه
غیر انتفاعی شمیم فردوس متوسطه 1 پسرانه
غیر انتفاعی شمیم فردوس هشتم پسرانه
غیر انتفاعی شمیم فردوس هفتم پسرانه
غیر انتفاعی شمیم فردوس یازدهم پسرانه
غیر انتفاعی عرفان متوسطه2 پسرانه
غیر انتفاعی هیراد دبستان پسرانه
غیر انتفاعی یاسر البرز دبستان پسرانه
غیرانتفاعی مجتمع آموزشی سلاله دخترانه
مجموعه آموزشی تیک کلاس
مجموعه آموزشی مشاور آنلاین
مجموعه آموزشی نبض رشد
مجموعه آموزشی نویان
مرکز آموزشی دکتر ممتاز
مرکز آموزشی مهندس پورجمشید
مرکز مشاوره مهندس پناهی
نمونه دولتی محمد رسول الله متوسطه 2 پسرانه
نمونه دولتی مصطفی خمینی متوسطه 2 پسرانه
هیئت امنایی انقلاب اسلامی متوسطه دوم دخترانه
هیئت امنایی دهخدا متوسطه 2 پسرانه
هیئت امنایی شهدای انقلاب متوسطه 2 پسرانه
هیئت امنایی شهید زارع متوسطه 1 دخترانه
هیئت امنایی قلم چی متوسطه 2 دخترانه
هیئت امنایی کوثر متوسطه 2 دخترانه
image
image
image
image