×
میز کار   پروفایل  

مطالب مشاوره ای

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: کتاب قلم چی
موارد یافت شده: 96

جزئیات برگزاری و توزیع کارت‌ نوبت دوم کنکور اعلام شد

جزئیات برگزاری و توزیع کارت‌ نوبت دوم کنکور اعلام شد

دو آزمون جامع هدیه و دو آزمون مکمل باقی است

دو آزمون جامع هدیه و دو آزمون مکمل باقی است

کاظم قلم‌چی: برنامه‌ی منسجم کانونی‌ها در 20 روز پایانی

کاظم قلم‌چی: برنامه‌ی منسجم کانونی‌ها در 20 روز پایانی

نکاتی در مورد یادگیری شیمی

نکاتی در مورد یادگیری شیمی

کتابخوانی به روش SQ3R

کتابخوانی به روش SQ3R

ارزیابی آزمون گنجینه ای با ارزش در دروس انسانی

ارزیابی آزمون گنجینه ای با ارزش در دروس انسانی

1 2 ... 16
image
image
image
image