×
میز کار   پروفایل  

مطالب مشاوره ای

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: تیزهوشان
موارد یافت شده: 84

کاظم قلم‌چی: برنامه‌ی منسجم کانونی‌ها در 20 روز پایانی

کاظم قلم‌چی: برنامه‌ی منسجم کانونی‌ها در 20 روز پایانی

نتیجه خوب در کنکور می‌خواهید؟ زمان را مدیریت کنید

نتیجه خوب در کنکور می‌خواهید؟ زمان را مدیریت کنید

نکاتی در مورد یادگیری شیمی

نکاتی در مورد یادگیری شیمی

در آزمون‌های قلم چی چگونه هدف‌گذاری کنیم؟

در آزمون‌های قلم چی چگونه هدف‌گذاری کنیم؟

تاثیرات روش تدریس بارش مغزی چیست؟

تاثیرات روش تدریس بارش مغزی چیست؟

کاظم قلم چی:درس‌خوانها این فایلهارا 3.5میلیون بار دانلودکردند

کاظم قلم چی:درس‌خوانها این فایلهارا 3.5میلیون بار دانلودکردند

1 2 ... 14
image
image
image
image