×
میز کار   پروفایل  

مطالب مشاوره ای

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: تیزهوشان
موارد یافت شده: 74

کاظم قلم چی: آیا شماهم عضو باشگاه پانصدتایی‌ها هستید؟

کاظم قلم چی: آیا شماهم عضو باشگاه پانصدتایی‌ها هستید؟

تغییرات آزمون 31 فروردین؛ پایه‌های ششم و نهم

تغییرات آزمون 31 فروردین؛ پایه‌های ششم و نهم

ثبت نام آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی سال 1403 آغاز شد

ثبت نام آزمون ورودی تیزهوشان و نمونه دولتی سال 1403 آغاز شد

کاظم قلم‌چی: قدرخودتان را بدانید

کاظم قلم‌چی: قدرخودتان را بدانید

کاظم قلم‌چی : فراشناخت چیست؟ بازیابی چیست؟

کاظم قلم‌چی : فراشناخت چیست؟ بازیابی چیست؟

چطور یک برنامه ریزی روزانه مؤثر داشته باشیم؟(بخش دوم)

چطور یک برنامه ریزی روزانه مؤثر داشته باشیم؟(بخش دوم)

1 2 ... 13
image
image
image
image