×
میز کار   پروفایل  

مطالب مشاوره ای

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: ثبت نام قلم چی
موارد یافت شده: 186

دو آزمون جامع هدیه و دو آزمون مکمل باقی است

دو آزمون جامع هدیه و دو آزمون مکمل باقی است

کاظم قلم‌چی: برنامه‌ی منسجم کانونی‌ها در 20 روز پایانی

کاظم قلم‌چی: برنامه‌ی منسجم کانونی‌ها در 20 روز پایانی

مطالعه به روش مطالعه ( PQRST)

مطالعه به روش مطالعه ( PQRST)

نکاتی در مورد یادگیری شیمی

نکاتی در مورد یادگیری شیمی

کتابخوانی به روش SQ3R

کتابخوانی به روش SQ3R

ارزیابی آزمون گنجینه ای با ارزش در دروس انسانی

ارزیابی آزمون گنجینه ای با ارزش در دروس انسانی

1 2 ... 31
image
image
image
image