×
میز کار   پروفایل  

مطالب مشاوره ای

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: برچسب
مقدار جستجو: شروع دوباره
موارد یافت شده: 97

کاظم قلم چی : در نیم سال دوم چگونه به هدفمان برسیم ؟

کاظم قلم چی : در نیم سال دوم چگونه به هدفمان برسیم ؟

پیشنهادات مشاوران کانونی برای انتخاب تست در استراتژی بازگشت

پیشنهادات مشاوران کانونی برای انتخاب تست در استراتژی بازگشت

چطور یک برنامه ریزی روزانه مؤثر داشته باشیم؟(بخش دوم)

چطور یک برنامه ریزی روزانه مؤثر داشته باشیم؟(بخش دوم)

ارزیابی آزمون گنجینه ای با ارزش در دروس انسانی

ارزیابی آزمون گنجینه ای با ارزش در دروس انسانی

کاظم‌قلم چی :امسال برنامه نیم سال دوم مهم‌تر ازگذشته است،چرا؟

کاظم‌قلم چی :امسال برنامه نیم سال دوم مهم‌تر ازگذشته است،چرا؟

کاظم‌قلم‌چی:پایان‌دی‌یک‌جایزه‌ازخودتان بگیریدو 3 جایزه ازکانون

کاظم‌قلم‌چی:پایان‌دی‌یک‌جایزه‌ازخودتان بگیریدو 3 جایزه ازکانون

1 2 ... 17
image
image
image
image