×
میز کار   پروفایل  

مطالب مشاوره ای

نتیجه جستجو ...
نحوه جستجو: دسته بندی
مقدار جستجو: آزمون
موارد یافت شده: 89

علامت دار کردن تست ها در هنگام  مطالعه

علامت دار کردن تست ها در هنگام  مطالعه

کاظم قلم‌چی: چرا 25 آزمون؟چرا دو هفته یک بار؟وچرا 8 پروژه؟

کاظم قلم‌چی: چرا 25 آزمون؟چرا دو هفته یک بار؟وچرا 8 پروژه؟

7 مهر نتیجه زحمات تابستان شماست

7 مهر نتیجه زحمات تابستان شماست

کاظم قلم‌چی:در برنامه‌ی راهبردی،کدام پیشروی را انتخاب می‌کنید؟

کاظم قلم‌چی:در برنامه‌ی راهبردی،کدام پیشروی را انتخاب می‌کنید؟

چگونه استرس امتحان را کم کنیم ؟؟

چگونه استرس امتحان را کم کنیم ؟؟

روش مطالعه دروس تحلیلی

روش مطالعه دروس تحلیلی

1 ... 2 3 ... 15
image
image
image
image